Coordonare SSM – conform HG 300/ 2006

International Consulting Protect are capacitatea de a realiza planuri de securitate si sănătate in munca. Aceasta a executat primul plan in anul 2006 la dar 1 luna de publicarea in monitorul oficial a H.G. 300.

Coordonarea unui șantier din punct de vedere al sănătății si securității in munca , conform HG 300/2006, presupune:

– implementarea și monitorizarea respectării prevederilor planului de sănătate și securitate în muncă,

– armonizarea planurilor proprii ale antreprenorilor și subantreprenorilor cu planul Beneficiarului

– coordonarea activității tuturor antreprenorilor și subantreprenorilor din șantier privind protecția lucrătorilor, prevenirea accidentelor și a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor.