E-learning

Instruiri de sanatate si securitate in munca si situatii de urgenta efectuate prin e-learning

Avantajele solutiei  elearning:

• Reduce cu cel putin 30% costurile de training;

• Reduce cu 90% timpul alocat instruirii;

• Trainingul este livrat simultan tuturor angajatilor;

• Monitorizarea on-line a instruirilor prin rapoarte privind stadiul instruirilor, gradul de participare al angajaţilor şi nivelul cunoştinţelor însuşite;

• Permite publicarea procedurilor interne şi cursurilor proprii.