RSTVI – ISCIR

Va putem la dispoziție următoarele servicii in domeniul ISCIR:

 • Supraveghere instalațiile de ridicat și instalațiile mecanice sub presiune;
 • Consultanță ISCIR;
 • Autorizare instalatii/echipamente sub incidenta ISCIR;
 • Instruire, autorizare deservenți, manevranti.

 
Conform LEGII nr. 64 din 21 martie 2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil obligațiile deținătorilor de astfel de echipamente:

Art. 15.Pct. 1. Persoana fizică sau juridică ce deține/utilizează instalații/echipamente prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1-4 și în anexa nr. 3 pct. 1-3 și 8, are obligația să le înregistreze la ISCIR, să tina evidenta centralizată a acestora și să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situația tehnică sau juridică a acestora, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice.

Pct. 2. Persoana fizică sau juridică ce deține / utilizează instalații / echipamente prevăzute la alin. (1) are obligația să asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripțiilor tehnice.

Art. 25. – d) nerespectarea prevederilor art. 15, se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei.

 • Pachet Silver tarif lunar
 • 100 RON
 • DESCRIERE
 • 1 Echipament/Instalatie sub incidenta ISCIR
 • 1 Autorizatie Echipament/ Instalatie
 • 2 Deserventi
 • COMANDA
 • Pachet Gold tarif lunar
 • 200 RON
 • DESCRIERE
 • 2-3 Echipament/Instalatie sub incidenta ISCIR
 • 2-3 Autorizatie Echipament/ Instalatie
 • 2-6 Deserventi
 • COMANDA
 • Pachet Platinium tarif lunar
 • 300 RON
 • DESCRIERE
 • 3-5 Echipament/Instalatie sub incidenta ISCIR
 • 3-5 Autorizatii de Echipament/ Instalatie
 • 3-8 Deserventi
 • COMANDA