Verificari PRAM

International Consulting Protect SRL va oferă servicii in domeniul PRAM, fiind autorizata ANRE tip A1 pentru încercări de echipamente si instalații electrice de joasa tensiune, si anume:

 • Măsurarea rezistentei de dispersie a prizei de pământ a clădirii;
 • Măsurarea rezistentei de dispersie la priza de pământ aferenta pentru paratrăsnet;
 • Verificarea continuității nulului de protecție la prize monofazate si trifazate si instalația de paratrăsnet.

Extrase din actele normative cu obligativitate:

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securității si sănătății in munca ART. 39

(9) Constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglementarilor de securitate si sănătate in munca privind:

f) prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, întreținerea si repararea instalațiilor si a echipamentelor electrice, precum si pentru prevenirea efectelor electricității statice si ale descărcărilor atmosferice;

2.HOTARARE DE GUVERN nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea in munca de către lucrători a echipamentelor de munca 3.3.18. Mijloacele si echipamentele electrice de protecție trebuie sa fie verificate, in conformitate cu prevederile reglementarilor si regulilor tehnice aplicabile, înainte de utilizare, la punerea in funcțiune, după reparaț
ii sau modificări si apoi periodic (in exploatare).

3.D.G.P.S.I. – 004 DISPOZIŢII GENERALE privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice

Art. 94.- Măsurarea rezistentei de dispersie pentru instalația de legare la pământ se face:

a) in instalații subterane si in instalații locale de legare la pământ, cel puțin de doua ori pe an;

 

 • Pachet Silver tarif lunar
 • 200 RON
 • Descriere
 • o priza de pamant
 • 1-10 Prize 230 V
 • COMANDA
 • Pachet Gold tarif lunar
 • 350 RON
 • Descriere
 • 1-2 Prize de pamant
 • 5-30 Prize 230 V
 • 1-2 Prize 400 V
 • COMANDA
 • Pachet Platinium tarif lunar
 • 500 RON
 • Descriere
 • 1-3 Prize de pamant
 • 10-50 Prize 230 V
 • 2-5 Prize 400 V
 • COMANDA